مشخصات
کد فایل:
288 - 743
نوع مجوز تجاری:
سابقه مجوز تجاری:
0

متراژ کل
20.00
متراژ بالکن:
0.00
متراژ کف
0.00

حداقل پیش
6,000,000
اجاره ماهیانه
600,000
حداکثر پیش
6,000,000
اجاره ماهیانه
600,000

عرض:
0.00
طول:
0.00
ارتفاع:
0.00

منطقه:
بوستان, باغستان, کرج,


جهت
شمالی
سال ساخت:
0
متراژ اصلاحی
0.00
متراژ انباری
0.00

گرمایش:
بخاری
سرمایش:
نامشخص
پوشش دیوار:
کاشی
سرویس بهداشتی:
نامشخص

آب:
مشترک
برق:
مستقل
گاز:
مشترک
سقف:
معمولی

موقعیت مکانی:
تعداد دهانه:
یک دهانه
تاریخ تخلیه:
1379/10/12
وضعیت تخلیه:
مالک ساکن

سایر امکانات:
ندارد

توضیحات:
-

تصاویر تور مجازی
هیچ فایلی ثبت نشده است
{{ t.Title }}
لطفا بر روی فایل مورد نظر کلیک کنید
مشاور

{{ advisordata.FirstName }} {{ advisordata.LastName }}

کد فایل:
288 - 743
مشاور:
{{ advisordata.FirstName }} {{ advisordata.LastName }}
تلفن مشاور:
{{ advisordata.Phone }}
املاک:
{{ advisordata.Title }}
آدرس سایت:
تلفن املاک:
{{ advisordata.Phone }} ---
آدرس املاک:
{{ advisordata.Address }} ---
اطلاعات مشاور ثبت نشده است