جدیدترین ها

فروش - آپارتمان

350,000,000
140.00 متر
 • کد فایل : 1969-259
 • منطقه : عظیمیه, کرج, گلستان,

فروش - آپارتمان

521,500,000
149.00 متر
 • کد فایل : 2209-259
 • منطقه : عظیمیه, کرج, نيک نژاد جنوبي,

فروش - آپارتمان

450,000,000
150.00 متر
 • کد فایل : 427-259
 • منطقه : عظیمیه, کرج, ندا,

فروش - آپارتمان

339,900,000
103.00 متر
 • کد فایل : 537-259
 • منطقه : عظیمیه, کرج, پامچال,

فروش - آپارتمان

344,100,000
111.00 متر
 • کد فایل : 953-259
 • منطقه : عظیمیه, کرج, ندا,

اجاره - آپارتمان

150,000
70.00 متر
 • کد فایل : 1960-259
 • منطقه : کرج, بلوار تربيت مربي, نبوت,
 • حداکثر پول پیش : 20000000
 • حداقل پول پیش : 20000000

فروش - آپارتمان

257,600,000
92.00 متر
 • کد فایل : 1230-259
 • منطقه : عظیمیه, کرج, حافظ شمالي,

اجاره - آپارتمان

101
203.00 متر
 • کد فایل : 2190-259
 • منطقه : عظیمیه, کرج, گلستان,
 • حداکثر پول پیش : 180000000
 • حداقل پول پیش : 180000000

فروش - آپارتمان

199,999,980
60.00 متر
 • کد فایل : 2378-259
 • منطقه : 45متری کاج, عظیمیه, کرج,

فروش - آپارتمان

150,000,000
75.00 متر
 • کد فایل : 2379-259
 • منطقه : بلوار ملاصدرا, نبوت, کرج,

فروش - آپارتمان

170,000,000
100.00 متر
 • کد فایل : 2380-259
 • منطقه : شهرك اوج, نبوت, کرج,

فروش - آپارتمان

287,500,000
115.00 متر
 • کد فایل : 2381-259
 • منطقه : 45متری کاج, عظیمیه, کرج,

فروش - ویلایی

2,448,000,000
408.00 متر
 • کد فایل : 2382-259
 • منطقه : عظیمیه, کرج, ندا,

فروش - آپارتمان

219,950,000
83.00 متر
 • کد فایل : 1700-259
 • منطقه : کرج, بعثت شرقي, عظیمیه,

اجاره - آپارتمان

700,000
60.00 متر
 • کد فایل : 1949-259
 • منطقه : 45متری کاج, عظیمیه, کرج,
 • حداکثر پول پیش : 17000000
 • حداقل پول پیش : 17000000

اجاره - آپارتمان

1,000,000
150.00 متر
 • کد فایل : 2204-259
 • منطقه : عظیمیه, کرج, بعثت شرقي,
 • حداکثر پول پیش : 10000000
 • حداقل پول پیش : 10000000
2162