جدیدترین ها

فروش - آپارتمان

257,400,000
117.00 متر
 • کد فایل : 185-259
 • منطقه : کرج, عظیمیه, بعثت شرقي,

فروش - آپارتمان

297,000,000
90.00 متر
 • کد فایل : 1996-259
 • منطقه : عظیمیه, کرج, ميدان بهارستان,

فروش - آپارتمان

235,400,000
107.00 متر
 • کد فایل : 912-259
 • منطقه : کرج, اردلان‌ها, نبوت,

فروش - آپارتمان

519,250,000
155.00 متر
 • کد فایل : 884-259
 • منطقه : عظیمیه, کرج, ندا,

فروش - آپارتمان

320,000,000
100.00 متر
 • کد فایل : 2217-259
 • منطقه : عظیمیه, کرج, میدان اسبی,

فروش - آپارتمان

290,000,000
145.00 متر
 • کد فایل : 753-288
 • منطقه : گلستانها, باغستان, کرج,

اجاره - آپارتمان

100
87.00 متر
 • کد فایل : 755-288
 • منطقه : بوستان, باغستان, کرج,
 • حداکثر پول پیش : 33000000
 • حداقل پول پیش : 33000000

فروش - آپارتمان

225,000,000
100.00 متر
 • کد فایل : 812-259
 • منطقه : عظیمیه, کرج, بعثت شرقي,

فروش - آپارتمان

280,000,000
100.00 متر
 • کد فایل : 90-259
 • منطقه : عظیمیه, کرج, میدان مهران,

اجاره - آپارتمان

300,000
87.00 متر
 • کد فایل : 2324-259
 • منطقه : اردلان‌ها, نبوت, کرج,
 • حداکثر پول پیش : 26000000
 • حداقل پول پیش : 26000000

اجاره - آپارتمان

1,200,000
60.00 متر
 • کد فایل : 2325-259
 • منطقه : 45متری کاج, عظیمیه, کرج,
 • حداکثر پول پیش : 15000000
 • حداقل پول پیش : 15000000

اجاره - آپارتمان

100
159.00 متر
 • کد فایل : 1906-259
 • منطقه : عظیمیه, کرج, میدان مهران,
 • حداکثر پول پیش : 125000000
 • حداقل پول پیش : 125000000

اجاره - آپارتمان

50,000
138.00 متر
 • کد فایل : 1955-259
 • منطقه : عظیمیه, کرج, میدان مهران,
 • حداکثر پول پیش : 80000000
 • حداقل پول پیش : 80000000

فروش - آپارتمان

459,000,000
102.00 متر
 • کد فایل : 412-259
 • منطقه : عظیمیه, کرج, حافظ شمالي,

فروش - آپارتمان

638,000,000
110.00 متر
 • کد فایل : 765-259
 • منطقه : کرج, نبوت, ميدان نبوت,

فروش - آپارتمان

703,000,000
190.00 متر
 • کد فایل : 1372-259
 • منطقه : عظیمیه, کرج, میدان اسبی,
2596