جدیدترین ها

اجاره - ویلایی

7,000,000
350.00 متر
 • کد فایل : 2555-259
 • منطقه : پامچال, عظیمیه, کرج,
 • حداکثر پول پیش : 50000000
 • حداقل پول پیش : 50000000

فروش - آپارتمان

280,000,050
110.00 متر
 • کد فایل : 2556-259
 • منطقه : بلواراستقلال جنوبی, عظیمیه, کرج,

فروش - آپارتمان

512,500,000
125.00 متر
 • کد فایل : 2557-259
 • منطقه : نيک نژاد شمالي, عظیمیه, کرج,

فروش - آپارتمان

553,500,000
135.00 متر
 • کد فایل : 2558-259
 • منطقه : نيک نژاد شمالي, عظیمیه, کرج,

فروش - آپارتمان

180,000,000
82.00 متر
 • کد فایل : 2559-259
 • منطقه : بعثت شرقي, عظیمیه, کرج,

فروش - آپارتمان

850,000,000
170.00 متر
 • کد فایل : 2560-259
 • منطقه : بلوار طالقاني شمالي, عظیمیه, کرج,

فروش - آپارتمان

1,050,000,000
210.00 متر
 • کد فایل : 2561-259
 • منطقه : بلوار طالقاني شمالي, عظیمیه, کرج,

فروش - آپارتمان

554,000,000
168.00 متر
 • کد فایل : 2562-259
 • منطقه : میدان پرستو, عظیمیه, کرج,

فروش - آپارتمان

664,000,000
166.00 متر
 • کد فایل : 2563-259
 • منطقه : ميدان بهارستان, عظیمیه, کرج,

فروش - آپارتمان

630,000,000
180.00 متر
 • کد فایل : 2564-259
 • منطقه : بلواراستقلال جنوبی, عظیمیه, کرج,

فروش - آپارتمان

260,000,000
84.00 متر
 • کد فایل : 2565-259
 • منطقه : 45متری کاج, عظیمیه, کرج,

فروش - آپارتمان

468,000,000
90.00 متر
 • کد فایل : 2534-259
 • منطقه : ميدان طالقاني, عظیمیه, کرج,

فروش - آپارتمان

225,000,000
125.00 متر
 • کد فایل : 2535-259
 • منطقه : بعثت شرقي, عظیمیه, کرج,

فروش - آپارتمان

160,000,000
80.00 متر
 • کد فایل : 2536-259
 • منطقه : اردلان‌ها, نبوت, کرج,

فروش - آپارتمان

634,500,000
135.00 متر
 • کد فایل : 2537-259
 • منطقه : گلستان, عظیمیه, کرج,

فروش - آپارتمان

360,000,000
138.00 متر
 • کد فایل : 2538-259
 • منطقه : 45متری کاج, عظیمیه, کرج,
1795