جدیدترین ها

فروش - آپارتمان

219,950,000
83.00 متر
 • کد فایل : 1700-259
 • منطقه : کرج, بعثت شرقي, عظیمیه,

فروش - آپارتمان

365,040,000
108.00 متر
 • کد فایل : 1893-259
 • منطقه : عظیمیه, کرج, گلستان,

فروش - آپارتمان

465,000,000
150.00 متر
 • کد فایل : 1233-259
 • منطقه : میدان اسبی, عظیمیه, کرج,

فروش - آپارتمان

310,500,000
115.00 متر
 • کد فایل : 2364-259
 • منطقه : ميدان نبوت, نبوت, کرج,

فروش - آپارتمان

315,000,000
105.00 متر
 • کد فایل : 2365-259
 • منطقه : ميدان بهارستان, عظیمیه, کرج,

فروش - آپارتمان

399,000,000
133.00 متر
 • کد فایل : 2366-259
 • منطقه : بلوار رسالت, عظیمیه, کرج,

فروش - آپارتمان

105,000,000
70.00 متر
 • کد فایل : 2367-259
 • منطقه : 45متری کاج, عظیمیه, کرج,

فروش - آپارتمان

279,984,000
114.00 متر
 • کد فایل : 2368-259
 • منطقه : 45متری کاج, عظیمیه, کرج,

فروش - آپارتمان

448,800,000
136.00 متر
 • کد فایل : 2369-259
 • منطقه : پامچال, عظیمیه, کرج,

فروش - آپارتمان

319,200,000
114.00 متر
 • کد فایل : 2370-259
 • منطقه : میدان مهران, عظیمیه, کرج,

فروش - آپارتمان

144,970,000
70.00 متر
 • کد فایل : 2371-259
 • منطقه : 45متری کاج, عظیمیه, کرج,

اجاره - آپارتمان

1,200,000
160.00 متر
 • کد فایل : 1961-259
 • منطقه : کرج, بعثت شرقي, عظیمیه,
 • حداکثر پول پیش : 40000000
 • حداقل پول پیش : 40000000

اجاره - آپارتمان

840,000
62.00 متر
 • کد فایل : 2035-259
 • منطقه : کرج, بعثت غربي, عظیمیه,
 • حداکثر پول پیش : 8000000
 • حداقل پول پیش : 8000000

فروش - آپارتمان

189,980,000
70.00 متر
 • کد فایل : 2219-259
 • منطقه : ميدان بهارستان, عظیمیه, کرج,

اجاره - آپارتمان

6,000,000
121.00 متر
 • کد فایل : 2203-259
 • منطقه : کرج, اردلان‌ها, نبوت,
 • حداکثر پول پیش : 40000000
 • حداقل پول پیش : 40000000

فروش - آپارتمان

418,900,000
118.00 متر
 • کد فایل : 1809-259
 • منطقه : عظیمیه, کرج, گلستان,
1211