جدیدترین ها

فروش - آپارتمان

598,500,000
171.00 متر
 • کد فایل : 431-259
 • منطقه : نيک نژاد جنوبي, عظیمیه, کرج,

فروش - آپارتمان

598,500,000
171.00 متر
 • کد فایل : 432-259
 • منطقه : گلستان, عظیمیه, کرج,

فروش - آپارتمان

516,000,000
172.00 متر
 • کد فایل : 433-259
 • منطقه : پامچال, عظیمیه, کرج,

فروش - آپارتمان

830,400,000
173.00 متر
 • کد فایل : 434-259
 • منطقه : گلستان, عظیمیه, کرج,

فروش - آپارتمان

594,000,000
180.00 متر
 • کد فایل : 396-259
 • منطقه : عظیمیه, کرج, ندا,

فروش - آپارتمان

438,400,000
137.00 متر
 • کد فایل : 397-259
 • منطقه : ميدان بهارستان, عظیمیه, کرج,

فروش - آپارتمان

577,500,000
165.00 متر
 • کد فایل : 398-259
 • منطقه : پامچال, عظیمیه, کرج,

فروش - آپارتمان

462,000,000
165.00 متر
 • کد فایل : 399-259
 • منطقه : عظیمیه, کرج, میدان پرستو,

فروش - آپارتمان

577,500,000
165.00 متر
 • کد فایل : 400-259
 • منطقه : گلستان, عظیمیه, کرج,

فروش - آپارتمان

577,500,000
165.00 متر
 • کد فایل : 401-259
 • منطقه : میدان مهران, عظیمیه, کرج,

فروش - آپارتمان

594,000,000
165.00 متر
 • کد فایل : 402-259
 • منطقه : پامچال, عظیمیه, کرج,

فروش - آپارتمان

747,000,000
166.00 متر
 • کد فایل : 403-259
 • منطقه : گلستان, عظیمیه, کرج,

فروش - آپارتمان

584,500,000
167.00 متر
 • کد فایل : 404-259
 • منطقه : گلستان, عظیمیه, کرج,

فروش - آپارتمان

551,100,000
167.00 متر
 • کد فایل : 405-259
 • منطقه : میدان اسبی, عظیمیه, کرج,

فروش - آپارتمان

584,500,000
167.00 متر
 • کد فایل : 406-259
 • منطقه : بلوار اقاقيا, عظیمیه, کرج,

فروش - آپارتمان

496,000,000
155.00 متر
 • کد فایل : 407-259
 • منطقه : میدان اسبی, عظیمیه, کرج,
2162