جدیدترین ها

فروش - آپارتمان

490,750,000
151.00 متر
 • کد فایل : 718-259
 • منطقه : گلستان, عظیمیه, کرج,

فروش - آپارتمان

820,000,000
200.00 متر
 • کد فایل : 719-259
 • منطقه : میدان اسبی, عظیمیه, کرج,

فروش - آپارتمان

1,200,000,000
240.00 متر
 • کد فایل : 720-259
 • منطقه : بوستانها, عظیمیه, کرج,

فروش - آپارتمان

198,000,000
110.00 متر
 • کد فایل : 721-259
 • منطقه : اردلان‌ها, نبوت, کرج,

فروش - آپارتمان

212,800,000
133.00 متر
 • کد فایل : 722-259
 • منطقه : نبوت, کرج, شهرک امام رضا,

فروش - آپارتمان

402,000,000
134.00 متر
 • کد فایل : 723-259
 • منطقه : نيک نژاد جنوبي, عظیمیه, کرج,

فروش - آپارتمان

126,400,000
79.00 متر
 • کد فایل : 724-259
 • منطقه : اردلان‌ها, نبوت, کرج,

فروش - آپارتمان

211,200,000
132.00 متر
 • کد فایل : 725-259
 • منطقه : شهرک امام رضا, نبوت, کرج,

فروش - ساختمان

2,860,000,000
572.00 متر
 • کد فایل : 726-259
 • منطقه : ندا, عظیمیه, کرج,

فروش - ویلایی

1,396,500,000
285.00 متر
 • کد فایل : 727-259
 • منطقه : ندا, عظیمیه, کرج,

فروش - آپارتمان

217,000,000
70.00 متر
 • کد فایل : 728-259
 • منطقه : میدان آزادگان, مرکزی, کرج,

فروش - آپارتمان

267,750,000
127.50 متر
 • کد فایل : 291-288
 • منطقه : بوستان, باغستان, کرج,

فروش - آپارتمان

94,500,000
63.00 متر
 • کد فایل : 292-288
 • منطقه : بوستان, باغستان, کرج,

فروش - آپارتمان

665,000,000
70.00 متر
 • کد فایل : 293-288
 • منطقه : خیابان قلم, شاهین ویلا, کرج,

فروش - آپارتمان

70,000,000
70.00 متر
 • کد فایل : 294-288
 • منطقه : بوستان, باغستان, کرج,

فروش - آپارتمان

63,000,000
70.00 متر
 • کد فایل : 295-288
 • منطقه : بوستان, باغستان, کرج, حیدرآباد, میانجاده,
2596