جدیدترین ها

فروش - آپارتمان

199,800,000
74.00 متر
 • کد فایل : 1048-259
 • منطقه : کرج, اردلان‌ها, نبوت,

فروش - آپارتمان

119,988,000
66.00 متر
 • کد فایل : 212-259
 • منطقه : کرج, اردلان‌ها, نبوت,

فروش - آپارتمان

342,000,000
120.00 متر
 • کد فایل : 499-259
 • منطقه : عظیمیه, کرج, حافظ شمالي,

فروش - مغازه

500,000,000
20.00 متر
 • کد فایل : 2326-259
 • منطقه : میدان اسبی, عظیمیه, کرج,

فروش - مغازه

324,000,000
12.00 متر
 • کد فایل : 2327-259
 • منطقه : بلوار گلستان, عظیمیه, کرج,

اجاره - آپارتمان

400,000
85.00 متر
 • کد فایل : 2328-259
 • منطقه : میدان اسبی, عظیمیه, کرج,
 • حداکثر پول پیش : 30000000
 • حداقل پول پیش : 30000000

اجاره - آپارتمان

500,000
62.00 متر
 • کد فایل : 2329-259
 • منطقه : بعثت شرقي, عظیمیه, کرج,
 • حداکثر پول پیش : 13000000
 • حداقل پول پیش : 13000000

اجاره - مغازه

1,400,000
62.00 متر
 • کد فایل : 2330-259
 • منطقه : 45متری کاج, عظیمیه, کرج,
 • حداکثر پول پیش : 12000000
 • حداقل پول پیش : 12000000

فروش - آپارتمان

147,400,000
67.00 متر
 • کد فایل : 2331-259
 • منطقه : ميدان بهارستان, عظیمیه, کرج,

فروش - آپارتمان

610,900,000
149.00 متر
 • کد فایل : 2332-259
 • منطقه : میدان اسبی, عظیمیه, کرج,

فروش - آپارتمان

630,000,000
175.00 متر
 • کد فایل : 2333-259
 • منطقه : میدان اسبی, عظیمیه, کرج,

فروش - آپارتمان

390,400,000
122.00 متر
 • کد فایل : 954-259
 • منطقه : کرج, میدان اسبی, عظیمیه,

اجاره - آپارتمان

100
130.00 متر
 • کد فایل : 2289-259
 • منطقه : عظیمیه, کرج, گلستان,
 • حداکثر پول پیش : 120000000
 • حداقل پول پیش : 120000000

اجاره - آپارتمان

100
180.00 متر
 • کد فایل : 2051-259
 • منطقه : عظیمیه, کرج, میدان اسبی,
 • حداکثر پول پیش : 82000000
 • حداقل پول پیش : 82000000

فروش - آپارتمان

132,000,000
66.00 متر
 • کد فایل : 2061-259
 • منطقه : کرج, اردلان‌ها, نبوت,

فروش - آپارتمان

184,962,000
87.00 متر
 • کد فایل : 1752-259
 • منطقه : کرج, اردلان‌ها, نبوت,
2596