جدیدترین ها

فروش - آپارتمان

448,000,000
128.00 متر
 • کد فایل : 3126-259
 • منطقه : پامچال, عظیمیه, کرج,

اجاره - آپارتمان

100
180.00 متر
 • کد فایل : 2599-259
 • منطقه : گلستان, عظیمیه, کرج,
 • حداکثر پول پیش : 210000000
 • حداقل پول پیش : 210000000

اجاره - آپارتمان

101
230.00 متر
 • کد فایل : 2992-259
 • منطقه : گلستان, عظیمیه, کرج,
 • حداکثر پول پیش : 230000000
 • حداقل پول پیش : 230000000

فروش - آپارتمان

800,000,000
200.00 متر
 • کد فایل : 3117-259
 • منطقه : 45متری کاج, عظیمیه, کرج,

فروش - آپارتمان

621,600,000
148.00 متر
 • کد فایل : 3120-259
 • منطقه : میدان آزادگان, مرکزی, کرج,

فروش - آپارتمان

263,500,000
85.00 متر
 • کد فایل : 3121-259
 • منطقه : شهرك اوج, نبوت, کرج,

فروش - آپارتمان

750,000,000
150.00 متر
 • کد فایل : 1654-259
 • منطقه : حافظ شمالي, عظیمیه, کرج,

اجاره - آپارتمان

750,000
80.00 متر
 • کد فایل : 3109-259
 • منطقه : حافظ شمالي, عظیمیه, کرج,
 • حداکثر پول پیش : 35000000
 • حداقل پول پیش : 35000000

فروش - آپارتمان

179,400,000
78.00 متر
 • کد فایل : 3113-259
 • منطقه : ميدان بهارستان, عظیمیه, کرج,

فروش - آپارتمان

108,900,000
60.50 متر
 • کد فایل : 3114-259
 • منطقه : بعثت شرقي, عظیمیه, کرج,

فروش - آپارتمان

1,592,500,000
245.00 متر
 • کد فایل : 3115-259
 • منطقه : گلستان, عظیمیه, کرج,
11