جدیدترین ها

فروش - آپارتمان

397,800,000
117.00 متر
 • کد فایل : 1452-259
 • منطقه : عظیمیه, کرج, حافظ شمالي,

فروش - آپارتمان

269,100,000
117.00 متر
 • کد فایل : 1187-259
 • منطقه : بعثت شرقي, عظیمیه, کرج,

فروش - آپارتمان

184,000,000
80.00 متر
 • کد فایل : 24-259
 • منطقه : کرج, اردلان‌ها, نبوت,

فروش - آپارتمان

330,000,000
110.00 متر
 • کد فایل : 2286-259
 • منطقه : عظیمیه, کرج, میدان پرستو,

اجاره - ویلایی

2,800,000
230.00 متر
 • کد فایل : 2791-259
 • منطقه : گلستان, عظیمیه, کرج,
 • حداکثر پول پیش : 90000000
 • حداقل پول پیش : 90000000

فروش - آپارتمان

119,999,990
55.00 متر
 • کد فایل : 2792-259
 • منطقه : بعثت شرقي, عظیمیه, کرج,

فروش - آپارتمان

181,800,000
101.00 متر
 • کد فایل : 2793-259
 • منطقه : بعثت شرقي, عظیمیه, کرج,

فروش - آپارتمان

273,000,000
130.00 متر
 • کد فایل : 2794-259
 • منطقه : 45متری کاج, عظیمیه, کرج,

فروش - آپارتمان

220,000,040
86.00 متر
 • کد فایل : 2795-259
 • منطقه : میدان آزادگان, مرکزی, کرج,

فروش - ویلایی

2,600,000,000
300.00 متر
 • کد فایل : 2796-259
 • منطقه : میدان مهران, عظیمیه, کرج,

اجاره - مغازه

1,500,000
32.00 متر
 • کد فایل : 2797-259
 • منطقه : پامچال, عظیمیه, کرج,
 • حداکثر پول پیش : 100000000
 • حداقل پول پیش : 100000000

اجاره - آپارتمان

550,000
73.00 متر
 • کد فایل : 2798-259
 • منطقه : 45متری کاج, عظیمیه, کرج,
 • حداکثر پول پیش : 12000000
 • حداقل پول پیش : 12000000

فروش - آپارتمان

369,900,000
137.00 متر
 • کد فایل : 2799-259
 • منطقه : گلستان, عظیمیه, کرج,

فروش - آپارتمان

397,800,000
117.00 متر
 • کد فایل : 2800-259
 • منطقه : پامچال, عظیمیه, کرج,

فروش - آپارتمان

201,600,000
96.00 متر
 • کد فایل : 2801-259
 • منطقه : بعثت شرقي, عظیمیه, کرج,

فروش - آپارتمان

184,925,328
83.00 متر
 • کد فایل : 2802-259
 • منطقه : اردلان‌ها, نبوت, کرج,
1910