جدیدترین ها

فروش - آپارتمان

397,800,000
117.00 متر
 • کد فایل : 1452-259
 • منطقه : عظیمیه, کرج, حافظ شمالي,

فروش - مغازه

364,000,000
52.00 متر
 • کد فایل : 2415-259
 • منطقه : بلوار جمهوري شمالي, نبوت, کرج,

اجاره - آپارتمان

101
146.00 متر
 • کد فایل : 2416-259
 • منطقه : خیابان برغان, مرکزی, کرج,
 • حداکثر پول پیش : 100000000
 • حداقل پول پیش : 100000000

اجاره - آپارتمان

1,700,101
170.00 متر
 • کد فایل : 2417-259
 • منطقه : پامچال, عظیمیه, کرج,
 • حداکثر پول پیش : 30000000
 • حداقل پول پیش : 30000000

فروش - آپارتمان

206,800,000
94.00 متر
 • کد فایل : 2414-259
 • منطقه : ندا, عظیمیه, کرج,

فروش - آپارتمان

584,000,000
146.00 متر
 • کد فایل : 2011-259
 • منطقه : عظیمیه, کرج, حافظ شمالي,

اجاره - مغازه

10,000,000
131.00 متر
 • کد فایل : 2413-259
 • منطقه : عظیمیه, کرج, میدان مهران,
 • حداکثر پول پیش : 4500000
 • حداقل پول پیش : 4500000

اجاره - آپارتمان

1,500,000
133.00 متر
 • کد فایل : 1867-259
 • منطقه : نيک نژاد شمالي, عظیمیه, کرج,
 • حداکثر پول پیش : 40000000
 • حداقل پول پیش : 40000000

اجاره - ویلایی

101
250.00 متر
 • کد فایل : 2411-259
 • منطقه : گلستان, عظیمیه, کرج,
 • حداکثر پول پیش : 200000000
 • حداقل پول پیش : 200000000

اجاره - آپارتمان

101
130.00 متر
 • کد فایل : 2412-259
 • منطقه : گلستان, عظیمیه, کرج,
 • حداکثر پول پیش : 100000000
 • حداقل پول پیش : 100000000

فروش - آپارتمان

280,500,000
85.00 متر
 • کد فایل : 2410-259
 • منطقه : عظیمیه, کرج, نيک نژاد جنوبي,

فروش - آپارتمان

230,000,000
100.00 متر
 • کد فایل : 1789-259
 • منطقه : عظیمیه, کرج, بوستانها,

اجاره - مغازه

2,000,000
26.00 متر
 • کد فایل : 2409-259
 • منطقه : عظیمیه, کرج, ميدان طالقاني,
 • حداکثر پول پیش : 20000000
 • حداقل پول پیش : 20000000

اجاره - آپارتمان

101
155.00 متر
 • کد فایل : 2405-259
 • منطقه : حافظ شمالي, عظیمیه, کرج,
 • حداکثر پول پیش : 90000000
 • حداقل پول پیش : 90000000

اجاره - مغازه

4,000,000
26.00 متر
 • کد فایل : 2406-259
 • منطقه : بلوار رسالت, عظیمیه, کرج,
 • حداکثر پول پیش : 30000000
 • حداقل پول پیش : 30000000

اجاره - مغازه

8,500,000
57.00 متر
 • کد فایل : 2407-259
 • منطقه : بلوار رسالت, عظیمیه, کرج,
 • حداکثر پول پیش : 130000000
 • حداقل پول پیش : 130000000
1362