جدیدترین ها

فروش - آپارتمان

397,800,000
117.00 متر
 • کد فایل : 1452-259
 • منطقه : عظیمیه, کرج, حافظ شمالي,

اجاره - آپارتمان

1,500,000
90.00 متر
 • کد فایل : 2461-259
 • منطقه : گلستان, عظیمیه, کرج,
 • حداکثر پول پیش : 10000000
 • حداقل پول پیش : 10000000

فروش - آپارتمان

191,400,000
87.00 متر
 • کد فایل : 1469-259
 • منطقه : بعثت شرقي, عظیمیه, کرج,

فروش - آپارتمان

117,000,000
65.00 متر
 • کد فایل : 1454-259
 • منطقه : کرج, اردلان‌ها, نبوت,

فروش - آپارتمان

212,000,000
106.00 متر
 • کد فایل : 1260-259
 • منطقه : کرج, ابوذر, نبوت,

فروش - آپارتمان

551,100,000
167.00 متر
 • کد فایل : 405-259
 • منطقه : میدان اسبی, عظیمیه, کرج,

فروش - آپارتمان

525,000,000
150.00 متر
 • کد فایل : 2974-259
 • منطقه : ميدان طالقاني, عظیمیه, کرج,

فروش - آپارتمان

448,000,000
128.00 متر
 • کد فایل : 2975-259
 • منطقه : ميدان طالقاني, عظیمیه, کرج,

فروش - آپارتمان

215,000,016
77.00 متر
 • کد فایل : 2976-259
 • منطقه : گلستان, عظیمیه, کرج,

فروش - آپارتمان

1,150,000,000
230.00 متر
 • کد فایل : 2977-259
 • منطقه : میدان مهران, عظیمیه, کرج,

فروش - آپارتمان

632,000,000
158.00 متر
 • کد فایل : 2966-259
 • منطقه : گلستان, عظیمیه, کرج,

فروش - آپارتمان

512,000,000
160.00 متر
 • کد فایل : 2967-259
 • منطقه : بلوار استقلال شمالی, عظیمیه, کرج,

فروش - آپارتمان

135,000,000
80.00 متر
 • کد فایل : 2968-259
 • منطقه : اردلان‌ها, نبوت, کرج,

فروش - آپارتمان

168,000,000
42.00 متر
 • کد فایل : 2969-259
 • منطقه : بلوار طالقاني شمالي, عظیمیه, کرج,

فروش - آپارتمان

360,000,040
122.00 متر
 • کد فایل : 2972-259
 • منطقه : پامچال, عظیمیه, کرج,

فروش - آپارتمان

160,999,997
83.00 متر
 • کد فایل : 2973-259
 • منطقه : اردلان‌ها, نبوت, کرج,
2092