جدیدترین ها

فروش - آپارتمان

325,000,000
100.00 متر
 • کد فایل : 3094-259
 • منطقه : پامچال, عظیمیه, کرج,

فروش - آپارتمان

441,000,000
126.00 متر
 • کد فایل : 3095-259
 • منطقه : میدان اسبی, عظیمیه, کرج,

فروش - آپارتمان

411,950,000
107.00 متر
 • کد فایل : 3096-259
 • منطقه : نيک نژاد شمالي, عظیمیه, کرج,

فروش - آپارتمان

392,000,000
140.00 متر
 • کد فایل : 3097-259
 • منطقه : حافظ شمالي, عظیمیه, کرج,

فروش - آپارتمان

286,700,000
122.00 متر
 • کد فایل : 3098-259
 • منطقه : میدان اسبی, عظیمیه, کرج,

فروش - آپارتمان

187,200,000
78.00 متر
 • کد فایل : 3099-259
 • منطقه : عظیمیه, کرج, ميدان بهارستان,

اجاره - آپارتمان

1,500,000
120.00 متر
 • کد فایل : 3100-259
 • منطقه : گلستان, عظیمیه, کرج,
 • حداکثر پول پیش : 70000000
 • حداقل پول پیش : 70000000

اجاره - آپارتمان

1,000,000
63.00 متر
 • کد فایل : 3101-259
 • منطقه : ندا, عظیمیه, کرج,
 • حداکثر پول پیش : 20000000
 • حداقل پول پیش : 20000000

اجاره - مغازه

8,000,000
90.00 متر
 • کد فایل : 3102-259
 • منطقه : 45متری کاج, عظیمیه, کرج,
 • حداکثر پول پیش : 100000000
 • حداقل پول پیش : 100000000

فروش - آپارتمان

248,600,000
113.00 متر
 • کد فایل : 3091-259
 • منطقه : بلواراستقلال جنوبی, عظیمیه, کرج,

فروش - آپارتمان

421,200,000
117.00 متر
 • کد فایل : 3092-259
 • منطقه : حافظ شمالي, عظیمیه, کرج,

فروش - آپارتمان

565,200,000
157.00 متر
 • کد فایل : 3093-259
 • منطقه : گلستان, عظیمیه, کرج,

فروش - آپارتمان

915,000,000
183.00 متر
 • کد فایل : 301-259
 • منطقه : عظیمیه, کرج, میدان اسبی,

اجاره - مغازه

3,000,000
36.00 متر
 • کد فایل : 3088-259
 • منطقه : میدان اسبی, عظیمیه, کرج,
 • حداکثر پول پیش : 20000000
 • حداقل پول پیش : 20000000

فروش - ویلایی

1,650,000,000
220.00 متر
 • کد فایل : 3089-259
 • منطقه : گلستان, عظیمیه, کرج,

اجاره - آپارتمان

400,000
50.00 متر
 • کد فایل : 3081-259
 • منطقه : بلواراستقلال جنوبی, عظیمیه, کرج,
 • حداکثر پول پیش : 30000000
 • حداقل پول پیش : 30000000
1587