جدیدترین ها

فروش - آپارتمان

397,800,000
117.00 متر
 • کد فایل : 1452-259
 • منطقه : عظیمیه, کرج, حافظ شمالي,

اجاره - آپارتمان

1,200,000
100.00 متر
 • کد فایل : 2594-259
 • منطقه : 45متری کاج, عظیمیه, کرج,
 • حداکثر پول پیش : 60000000
 • حداقل پول پیش : 60000000

اجاره - آپارتمان

1,000,000
92.00 متر
 • کد فایل : 2595-259
 • منطقه : حافظ شمالي, عظیمیه, کرج,
 • حداکثر پول پیش : 30000000
 • حداقل پول پیش : 30000000

اجاره - آپارتمان

101
80.00 متر
 • کد فایل : 2596-259
 • منطقه : نيک نژاد جنوبي, عظیمیه, کرج,
 • حداکثر پول پیش : 60000000
 • حداقل پول پیش : 60000000

اجاره - آپارتمان

800,000
80.00 متر
 • کد فایل : 2597-259
 • منطقه : میدان مهران, عظیمیه, کرج,
 • حداکثر پول پیش : 10000000
 • حداقل پول پیش : 10000000

فروش - آپارتمان

209,982,000
79.00 متر
 • کد فایل : 1935-259
 • منطقه : کرج, میدان مهران, عظیمیه,

فروش - آپارتمان

737,500,000
125.00 متر
 • کد فایل : 1028-259
 • منطقه : کرج, بلوار رسالت, عظیمیه,

فروش - آپارتمان

525,000,000
125.00 متر
 • کد فایل : 1395-259
 • منطقه : عظیمیه, کرج, ندا,

فروش - آپارتمان

209,920,000
82.00 متر
 • کد فایل : 1719-259
 • منطقه : کرج, بعثت شرقي, عظیمیه,

فروش - آپارتمان

649,000,000
118.00 متر
 • کد فایل : 2588-259
 • منطقه : میدان مهران, عظیمیه, کرج,

فروش - آپارتمان

525,000,000
125.00 متر
 • کد فایل : 2589-259
 • منطقه : بلوار استقلال شمالی, عظیمیه, کرج,

فروش - آپارتمان

112,000,026
61.00 متر
 • کد فایل : 2590-259
 • منطقه : بعثت شرقي, عظیمیه, کرج,

فروش - آپارتمان

210,000,000
75.00 متر
 • کد فایل : 2591-259
 • منطقه : میدان مهران, عظیمیه, کرج,

فروش - آپارتمان

218,550,000
141.00 متر
 • کد فایل : 2592-259
 • منطقه : نبوت, کرج, ابوذر,

فروش - آپارتمان

435,000,000
145.00 متر
 • کد فایل : 2577-259
 • منطقه : 45متری کاج, عظیمیه, کرج,

فروش - آپارتمان

324,000,000
120.00 متر
 • کد فایل : 2578-259
 • منطقه : نيک نژاد جنوبي, عظیمیه, کرج,
2253