جدیدترین ها

فروش - آپارتمان

397,800,000
117.00 متر
 • کد فایل : 1452-259
 • منطقه : عظیمیه, کرج, حافظ شمالي,

اجاره - آپارتمان

400,000
70.00 متر
 • کد فایل : 1989-259
 • منطقه : کرج, شهرك اوج, نبوت,
 • حداکثر پول پیش : 15000000
 • حداقل پول پیش : 15000000

فروش - آپارتمان

480,000,000
160.00 متر
 • کد فایل : 294-259
 • منطقه : عظیمیه, کرج, گلستان,

فروش - آپارتمان

495,000,000
150.00 متر
 • کد فایل : 307-259
 • منطقه : عظیمیه, کرج, بلوار گلستان,

اجاره - آپارتمان

100
67.00 متر
 • کد فایل : 2291-259
 • منطقه : کرج, عظیمیه, ميدان بهارستان,
 • حداکثر پول پیش : 32000000
 • حداقل پول پیش : 32000000

اجاره - مغازه

10,000,000
32.00 متر
 • کد فایل : 2338-259
 • منطقه : میدان مهران, عظیمیه, کرج,
 • حداکثر پول پیش : 101
 • حداقل پول پیش : 101

اجاره - آپارتمان

100
100.00 متر
 • کد فایل : 2339-259
 • منطقه : میدان آزادگان, مرکزی, کرج,
 • حداکثر پول پیش : 75000000
 • حداقل پول پیش : 75000000

اجاره - آپارتمان

1,500,000
102.00 متر
 • کد فایل : 2340-259
 • منطقه : میدان مهران, عظیمیه, کرج,
 • حداکثر پول پیش : 15000000
 • حداقل پول پیش : 15000000

اجاره - آپارتمان

400,000
75.00 متر
 • کد فایل : 2341-259
 • منطقه : بلوار لاله ها, عظیمیه, کرج,
 • حداکثر پول پیش : 30000000
 • حداقل پول پیش : 30000000

فروش - آپارتمان

373,750,000
100.00 متر
 • کد فایل : 1117-259
 • منطقه : ندا, عظیمیه, کرج,

فروش - آپارتمان

290,000,000
100.00 متر
 • کد فایل : 2334-259
 • منطقه : نبوت, کرج, ميدان نبوت,

فروش - آپارتمان

409,500,000
117.00 متر
 • کد فایل : 2335-259
 • منطقه : حافظ شمالي, عظیمیه, کرج,

فروش - آپارتمان

439,200,000
122.00 متر
 • کد فایل : 2336-259
 • منطقه : پامچال, عظیمیه, کرج,

فروش - آپارتمان

1,292,500,000
235.00 متر
 • کد فایل : 2337-259
 • منطقه : بوستانها, عظیمیه, کرج,

فروش - آپارتمان

170,000,000
85.00 متر
 • کد فایل : 1334-259
 • منطقه : کرج, بعثت شرقي, عظیمیه,

فروش - آپارتمان

304,200,000
117.00 متر
 • کد فایل : 1375-259
 • منطقه : عظیمیه, کرج, نيک نژاد شمالي,
2596