جدید ترین ها

فروش - آپارتمان

150,000,000
60.00 متر
  • کد فایل : 1135-18
  • منطقه : بلوار هفت تیر, مرکزی, کرج,

فروش - آپارتمان

166,000,000
83.00 متر
  • کد فایل : 1136-18
  • منطقه : چهارصد دستگاه, مرکزی, کرج,

فروش - آپارتمان

112,000,000
70.00 متر
  • کد فایل : 1137-18
  • منطقه : بلوار هفت تیر, مرکزی, کرج,

فروش - ویلایی

630,000,000
210.00 متر
  • کد فایل : 1568-259
  • منطقه : شهرك اوج, نبوت, کرج,