جدید ترین ها

فروش - آپارتمان

207,000,000
90.00 متر
  • کد فایل : 3042-259
  • منطقه : ميدان بهارستان, عظیمیه, کرج,

فروش - آپارتمان

1,200,000,000
200.00 متر
  • کد فایل : 3043-259
  • منطقه : گلستان, عظیمیه, کرج,

فروش - آپارتمان

1,662,000,000
277.00 متر
  • کد فایل : 3044-259
  • منطقه : گلستان, عظیمیه, کرج,

فروش - آپارتمان

690,000,000
150.00 متر
  • کد فایل : 3045-259
  • منطقه : گلستان, عظیمیه, کرج,